Harstewei bij Jistrum

Harstewei bij Jistrum

De Harstewei is de voorloper van de Straatweg van Leeuwarden naar Groningen (N355) hij is in 1830 vervangen en rechtdoor getrokken. De westelijke delen van de oude route, bij Tytsjerk en Hurdegaryp, zijn afgewaardeerd tot lokale wegen zoals de Zomerweg. In het oosten is het stuk door Twizel (een kilometers lang wegdorp) opgenomen in de nieuwe straatweg. Op de foto zien we het ontbrekende stukje tussen de Kūkhernster Feart en Twizel dat een voetpad is geworden. Ten zuiden van de Harstewei ligt Jistrum dat een totaal andere ontstaansgeschiedenis heeft als de overige dorpen op het plateau. Jistrum is een Esdorp en heeft dan ook een opvallend afwijkende verkaveling.

Keywords: Harstewei, Voorloper, Verbinding, Friese straatweg, N355, Leeuwarden, Groningen, Wandelpad

Fryslansite ©Hendrik van Kampen