Jentsjemar met Huis op klein eilandje

Jentsjemar

Jentsjemar is een klein meer ten zuiden van het Sneekermeer. In het meer ligt een eilandje met een huisje er op.

Keywords: Friesland, Fryslân, Jentsjemar, Snitsermar, Sneekermeer, it Lege Midden, Meren, Veen, Veenweide, Watersport, Varen, Regenlucht, Zonlicht, Water, Schittering, Eiland, Huisje

Fryslansite ©Hendrik van Kampen