Restant van een Eswal in het landschap bij Jardinga

Restant van een Eswal bij Jardinga

Een mogelijk restant van een Eswal in het gebied rond Jardinga. De boogvormige structuur is terug te vinden op kaarten van 1850 tot heden (topotijdreis.nl), op de hoogtekaart van Nederland (AHN3) is te zien dat het terrein binnen de wal, bol is en hoger ligt, een kenmerk van een es. Karel F. Gildemacher schijft in zijn naslagwerk van de Friese plaatsnamen bij Jardinga: "Het was oorspronkelijk een zelfstandige buurtschap met een eigen es en een eigen veld". (Zie ook het schema van esdorpen elders op deze site)

Keywords: Nederzetting, Esdorp, Essenzwerm, Eswal, Verspreide, Boerderijen, Zandrug, Tjonger, Kuunder, Grootdiep

Fryslansite ©Hendrik van Kampen