Terpdorp Jannum als eiland in de ondergelopen weilanden

Jannum

Het authentieke terpdorpje Jannum in Oostergo, links op de terp de kleine zaalkerk zonder toren. We kijken tegen de afgegraven noordoost zijde van de terp, in de winter staat er vaak water in de lage vlakte. Uit opgravingen is bekend dat op terpen ook wel bomen werden aangeplant. Hoewel door het gedeeltelijk afgraven het talud van de terp te stijl is, geeft de foto een mooie impressie van het wonen op een terp tijdens stormvloed.

Keywords: Jannum, Janum, Terpdorpen, Gedeeltelijk, Afgegraven, Overstroming, Water, Authentiek, Gevoel, Kerk, Geen, Zonder, Toren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen