it Hearrenfean, Heerenveen

Hearresleat, it Hearrenfean - Heerenveen

In 1551 werd een Compagnie opgericht om het hoogveen tussen de beekdalen te exploiteren. Daarvoor werden twee kanalen gegraven, in oostelijke richting de Schotelandse Compagnonsvaart om het veen droog te leggen en af te voeren en een kanaal naar het noorden, de Hearresleat, om aansluiting te krijgen op de Boorne. Via die route kon Turf naar Holland worden verscheept. Op de hoek tussen de beide kanalen is it Hearrenfean ontstaan. De plaats heeft zich in het begin vooral langs beide vaarten lintvormig uitgebreid. Pas vanaf 1950 is ook de groei in de breedte echt op gang gekomen

Keywords: Herensloot, Hearresleat, Schoterlandse Compagnie, it Hearrenfean, Heerenveen, Kanaaldorp, Lintbebouwing, Vlecke

Fryslansite ©Hendrik van Kampen