De exploitatie van het Hoogeen is begonnen vanuit Heerenveen

It Hearrenfean, Heerenveen

De exploitatie van het Friese hoogveen is op deze plek begonnen. De Friese initiatiefnemer van Pieter van Dekema richtte samen met geldschieters Cuyck en Foeyts uit Utrecht, in 1551 een compagnie op. Het doel was land aan te kopen en het veen af te graven. Langs de route van Zwolle naar Leeuwarden werden twee kanalen gegraven. In oostelijke richting de Schoterlandse Compagnonsvaart om het veen droog te leggen en in noordelijke richting de Hearresleat, een aansluiting op het riviertje de Boorne. De Turf kon zo via die route naar het westen worden vervoerd. In de hoek tussen de twee vaarten ontstond later Heerenveen als kanaaldorp.

Keywords: It Hearrenfean, Heerenveen, Schoterlandse, Compagnonsvaart, Herensloot, Veencompagnie, 1551, Droge vervening, Dekema, Grens, Schoterland, Cuyck, Foeyts, Financiers, Utrecht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen