PijlNaar de thumbnails

Ingelum, Engelum

Ingelum, Engelum

Het terpdorp is ontstaan voor het begin van de Christelijke jaartelling op de oostelijke oeverwal langs de Middelzee. Op het punt waar Ingelum ligt buigt de kust van de Middelzee van een noord-zuid richting, scherp richting het noordwesten en verwijdt de Middelzee zich trechtervormig.

Keywords: Ingelum, Engelum, Terpdorp, Westergo, Bouwhoek, Kwelderwal, Middelzee

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen