Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
It Hearrenfean, Heerenveen

Photo id:
img6150

Resolutie:
5449 x 3066 pixels

Keywords:
It Hearrenfean, Heerenveen, Schoterland, Schoterlandse, Compagnonsvaart, Hearresleat, Herensloot, Veencompagnie, 1551, Dekema, Grens, Opsterland, Haskerland, Aengwirden, Cuyck, Foeyts, Financiers, Utrecht

Omschrijving:
De grootschalige ontginning van het Friese hoogveen is op deze plek in Heerenveen begonnen. De plaats zelf bestond nog niet. Drie heren, Fries en initiatiefnemer van Dekema samen met geldschieters Cuyck en Foeyts uit Utrecht, richtten in 1551 een compagnie op. Het doel was land aan te kopen en het veen te ontginnen. In woeste gronden langs de route van Zwolle naar Leeuwarden werden twee kanalen gegraven. In oostelijke richting (recht vooruit) de Schoterlandse Compagnonsvaart om het veen droog te leggen en als transportader voor de ontginning, in noordelijke richting (naar links) de Hearresleat. De Hearresleat kreeg aansluiting op de Boorne zodat daarlangs de Turf naar het westen kon worden vervoerd. In de hoek tussen de twee vaarten ontstond Heerenveen als kanaaldorp.

Later zouden er nog twee compagnonsvaarten worden gegraven, in 1630 de Opsterlandse Compagnonsvaart waaraan Gorredijk is onstaan en in 1641 de Drachtster Compagnonsvaart. Van de drie compagnonsvaarten is alleen de Opsterlandse Compagnonsvaart nog bevaarbaar.© Hendrik van Kampenfoto bestellen