Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Verschuivende bewoning

Photo id:
img6106

Resolutie:
5132 x 3422 pixels

Keywords:
Verschuivende, Bewoning, Oud, Kerkhof, Bgraafplaats, Verplaatst, Kavel, Kerk, Kerktoren, Verlengde, Wijnterp, Wijnjeterp, Weinterp, Wijnjeterperschar

Omschrijving:
De eerste bewoners van het veen konden niet op de oever van een beek blijven wonen. Door bodemdaling kreeg men wateroverlast van de beek. De bewoning werd daarom hogerop verplaatst. Dat proces kon zich nog een paar keer herhalen.

Aanwijzingen voor het verplaatsen van dorpen zijn in deze foto, gemaakt vanaf de hooiweg zuidelijk van het Wijnjeterperschar, te zien. Op de voorgrond de hooiweg, nu fietspad, daarbuiten steekt een stukje ruigte met bramen in het weiland. De ruigte is een hoek van het terrein van een verdwenen kerhof. Het kerkhof staat nog aangegeven op de Schotasnus-Halma atlas van 1718. (Blad: Opsterland, Noordelijk van Wijnjeterp als "Old Kerk Hof"). Als je op de foto de lijn van verkaveling langs het hekje naar de horizon volgt, dan zie je op de horizon een kerktorentje. Dat is de kerk die bij het kerkhof hoort, hij ligt in het zelfde langwerpige kavel maar is naar een plek nog verder van de beek verplaatst.

Vlak bij het Oude kerkhof zijn bij een opgraving ook huisplaatsen gevonden. In de ruimere omgeving zijn meer oude kerhoven, die allen dichter bij de beek liggen dan de huidige dorpen.© Hendrik van Kampenfoto bestellen