Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Alde Lauwers

Photo id:
img6105

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Alde, Oude, Lauwers, Surhuzemer Mieden, Verkaveling, Ontginning, Beek, Sloten, Hoek, Stroomafwaarts, Droogleggen

Omschrijving:
Het grootste deel van de venen op de zandgrond is volgens de laatste inzichten ontgonnen via beekdalen, vanuit beken en riviertjes. Langs deze watergangen kon men tot diep in het Hoogveengebied doordringen. Vervolgens werden er afwateringsloten gegraven om het veen droog te leggen. De sloten lagen met de stroomrichting van de beek mee in een hoek. Vervolgens kon men op de drooggelegde oever wonen en boeren.

Het visgraatpatroon van sloten en een beek uit het begin van de ontginningen, is op deze foto nog in het landschap aanwezig. De beek, de Alde Lauwers, ligt er nog steeds omdat het de grens is met Groningen. Op de foto is Fryslân rechts en Groningen links. Van de beek is niet veel meer over dan een smalle kronkelsloot. Vroeger is hij veel breder geweest.© Hendrik van Kampenfoto bestellen