Ontginning van Pleistoceen Frysl‚n

Titel:
Foarwei, Damw‚ld

Photo id:
img6100

Resolutie:
3946 x 2631 pixels

Keywords:
Foarwei, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Ontginningsweg, Verkaveling, Zaagtand

Omschrijving:
Ontginningsgebied van Damwoude.

Wat is er in een modern landschap terug te vinden van de ontginningsgeschiedenis? Als je naar de huizen aan deze weg kijkt, dan blijkt dat die tenopzichte van elkaar in parallel lopende lijnen liggen, de weg slingert er vrij doorheen. De huizen moeten in hun strakke uitlijning naar achter en voren verspringen om aan de weg te liggen, ze vormen een soort zaagtand.

De slingerweg is de Foarwei, die loopt in een boog, zuidelijk van Dokkum over een zandrug. De weg is al terug te vinden op de Schotanuskaart van 1664. Hij begint in het westen bij Rinsumageest in de omgeving van Klooster Klaarkamp, loopt via Damwoude (Akkerwoude-Murmerwoude-Dantumawoude) naar Driesum. In die tijd was er slechts wat verspreide bebouwing langs de Foarwei. De hele structuur is op de hoogtekaart en bodemkaart terug te vinden als markant boogvormig lijntje zuidelijk van Dokkum. Dicht bij de bewoonde kwelders kon de ontginning van het veen vanaf een bewoonde zandkop worden aangepakt. Vanuit de Foarwei is de ontginning zuidwaarts gegaan.© Hendrik van Kampenfoto bestellen