Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Verdroging van hoogveen

Photo id:
img6022

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Hoogveen, Stikstof, Stikstofdepositie, Verdroging, Vergrasssing, Pijpestrootje, Pijpenstrootje, Overwoekeren

Omschrijving:
Deze tweede foto is gemaakt in november 2019 na de twee droge zomers van 2018 en 2019, op precies dezelfde plek als de foto uit 2016. In november staan de Veenmossen er gewoonlijk fris bij. Ze contrasteren dan goed met de andere planten die bruin worden. Er is op deze foto echter nauwelijks meer Veenmos te zien. Het Pijpenstrootje is duidelijk toegenomen.

Vergelijkbare processen zijn zien als het veen met greppels en sloten wordt drooggelegd. Als er zuurstof bij het veen kan komen zal het op den duur geheel oxideren en verdwijnen. Dit gebeurde ook toen de mens de venen ging droogleggen om deze gebieden te kunnen bewonen. Het gevolg was een aanzienlijke bodemdaling.© Hendrik van Kampenfoto bestellen