Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Hoogveen

Photo id:
img6021

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Fochteloërveen, Veenmossen, Eenarig Wollegras, Pijpenstrootje, Grove Den, Veenmosontwikkeling, Beeld, 2016, Herstellend, Hoogveen, Natura2000, H7120

Omschrijving:
Na het Atlanticum (5000 v.Chr.) was de zeespiegel zo ver gestegen dat de plaats van de huidige kustlijn werd bereikt. Aan de kust spoelde de Zee over het land en werden kwelders gevormd. Dankzij de hogere grondwaterstand kon op de zandgrond veen beginnen te groeien. Rond 2000 v.Chr. was vrijwel het hele Friese grondgebied bedekt met veen en kwelders.

Deze foto van augustus 2016 is van het laatste hoogveenrestant in Fryslân. De boomloze vlakte met slechts enkele Grove Dennen past in het beeld. Toch hebben de grote oorspronkelijke hoogvenen er anders uit gezien. Dit hoogveen ligt in een agrarische omgeving die ontwaterd wordt. Het verliest ondanks een stelsel van waterkeringen veel water aan die omgeving. Door verdroging en neerslag van stikstof is er een uitbundige groei van Pijpenstrootje en Berkjes. De Berkjes worden regelmatig verwijderd. Aan het oppervalk zou je meer Veenmossen met verschillende kleuren moeten zien. Er moet een afwisseling zijn van mosbulten en natte slenken die het geheel een kleurrijker gevarieerder aanzien geven.© Hendrik van Kampenfoto bestellen