Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Podzolbodem

Photo id:
img6014

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Podzol, Bodem, Holoceen, Podzolbodem, Horizonten, Uitspoeling, Mineralen, Lagen, Aekingerzand, Kale Duinen, Appelscha

Omschrijving:
Na de laatste ijstijd werd het snel warmer. Deze eerste warme periode duurde tot 5300 v.Chr. en wordt het Atlanticum genoemd. Tijdens het Atlanticum was het warmer en vochtiger dan tegenwoordig. De zeespiegel was zo kort na de ijstijd nog laag, het hele grondgebied van het huidige Fryslân lag droog en had een zandige bodem. Er groeiden uitgestrekte bossen. Zuren uit de humuslaag van bladeren en takken spoelden de mineralen uit de bovenste laag van de bodem. Dieper sloegen de mineralen weer neer en vormden daar een harde laag. Daaronder ligt het oorspronkelijke zand. De bodem die ontstaat door het proces van uitspoelen en neerslaan van mineralen noemt men Podzolbodem.

Podzol in deze foto:

In deze foto is de oorspronkelijke podzolbodem overstoven door vers zand, daarom zit er tussen het oppervlak met Hei en de eerste horizont nog wat geel zand. Daaronder ligt de eerste donkere laag van het oppervlak uit het Atlanticum.

- A horizont, donkergrijs
Laag met veel humus
- E horizont, lichtgrijs
Uitspoelingslaag met mineraalarm zand
- B horizont, bruin
Inspoelingslaag met veel mineralen
- C horizont, geel
Oorsprokelijk moedermateriaal© Hendrik van Kampenfoto bestellen