Ontginning van Pleistoceen FryslÔn

Titel:
Stokersdobbe, Ureterp

Photo id:
img6013

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Pingo, Pingoru´nes, Stokersdobbe, Weichselien, Sporen, IJstijd, Permafrost, it Fryske Gea

Omschrijving:
De Stokersdobbe is een Pingoru´ne die nog is opgevuld met veen. In de periode na de IJstijd zijn Pingoru´nes verland en opgevuld met veen. Pas in de laatste 1000 jaar is het veen uitgegraven en zijn de meeste weer meertjes geworden. Slechts enkele zijn nog gevuld. Deze zijn extra interessant omdat hierin de geschiedenis van de vegetatie vanaf de IJstijd is vastgelegd. Door de pollen uit een monster van het veenpakket te analyseren kan worden bepaald hoe de vegetatie zich de afgelopen 10.000 jaar op die plek heeft ontwikkeld.ę Hendrik van Kampenfoto bestellen