Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Gestuwde keileem, Gaasterland

Photo id:
img6001

Resolutie:
3264 x 2176 pixels

Keywords:
Gaasterland, Pleistoceen, Stuwal, Keileem, Gestuwd, Heuvels, IJstijd, Saalien, Begin, 230.000, Eind, 126.000, Landijs, Stromen, IJsbedekking, Eindmorene, Overlopen

Omschrijving:
Tijdens het Saalien, de op één na laatste IJstijd kwam het landijs tot halverwege Nederland. Boven Fryslân heeft het even stil gelegen waardoor hier een eindmorene kon ontstaan. Na verloop van tijd breidde het ijs zich weer verder uit waarbij de eindmorene werd overlopen en samengedrukt. Door dit proces zijn de heuvels van Gaasterland gevormd. Door heel Noord Nederland loopt een keten van gestuwde keileemheuvels. Je vindt ze op Texel, Wieringen, Gaasterland, bij Steenwijk en verder naar het oosten. De tweede rij gestuwde heuvels, die de maximale zuidgrens van de ijsbedekking markeren, zijn de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Zeven Heuvelen rond Nijmegen.

Meer foto's bij over dit onderwerp onder de tab Gaasterland© Hendrik van Kampenfoto bestellen