Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Grutte Krite

Photo id:
img5100

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Alde Fenen, Oude venen, Grutte Krite, Vervening, Gieterse, Methode, Roofbouw, Golfslag, Afslag, Erosie, Groot, Meer

Omschrijving:
De Grutte Krite is achtergebleven na een vervening volgens de Gieterse methode. Hierbij werd het veen diep afgegraven, tot op het zand. Er bleven er soms smalle stroken land staan (stripen) maar ook die werden vaak later nog uitgegraven. Door de diepte van de afgraving en de grootte van de plassen water, kon de verlanding niet meer op gang komen. Golfslag sloeg wat er nog restte aan land weg en knabbelde aan de oevers. Voor de landbouw was het gebied onbruikbaar geworden.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen