Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Berkenbroek of Hoogveenbos

Photo id:
img5072

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Natura2000, H91D0, Berkenbroekbos, Hoogveenbos, Berkenbroek, Veenbos, Veenbossen, Hoogveenbossen, Gevoelig, Stikstof, Stikstofdepositie, Eindstadium, Successie, Climax, Verlanding, Laagveen, Laagveengebieden, Zachte berk, Berula pubescens, Veenmos, Veenmossen, Sphagnum, Oligotroof, Regenwater, Zuur, Alde Feanen, Wikelslân

Omschrijving:
Is het oppervlak van de bodem meer dan 20cm boven het grondwater uitgekomen dan komt de vegetatie onder invloed van voedselarm, zuur regenwater, er ontstaat Berkenbroekbos of Hoogveenbos.Fryslansite © Hendrik van Kampenfoto bestellen