Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Veenmosrietland, Brandemeer

Photo id:
img5065

Resolutie:
3712 x 5568 pixels

Keywords:
Natura2000, H7140b, Veenmosrietland, Voedselarm, Oligotroof, Water, Brandemeer, Veenmossen, Successie, IJl, Riet

Omschrijving:
Veenmosrietland kan aangetroffen worden in gebieden met enigszins brak water. Dat is in de meeste laagveengebieden van Fryslân het geval. Na verloop van tijd wordt het plantenpakket zo dik dat het aandeel voedselarm regenwater in de bovenste 20cm de overhand krijgt. Er ontstaat een ijl Rietland met weinig vitaal Riet en overheersing van Veenmossen in de ondergroei. Veenmosrietland moet jaarlijks gemaaid worden, zonder beheer gaat het over in Berkenbroekbos.Fryslansite © Hendrik van Kampenfoto bestellen