Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Trilveen, Rottige Meente

Photo id:
img5064

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Natura2000, H7140a, Trilveen, Gevoelig, Stikstof, Stikstofdepositie, Voedselarm, Oligotroof, Water, Kragge, Rottige Meente, Verlanding, Successie, Krabbenscheer

Omschrijving:
In tegenstelling tot de meer gebruikelijke verlanding tot Rietland in Laagveen met voedselrijk water, is Trilveen is een verlanding van matig voedselrijk (Mesotroof) tot voedselarm (Oligotroof) water. Het verlanden begint met Krabbenscheer en Drijftillen. Om Trilveen te behouden moet het aan het eind van de zomer gemaaid worden, in de volgende fase van de successie kan een Trilveen overgaan in Veenmosrietland.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen