Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Verlanding van een Sloot

Photo id:
img5056

Resolutie:
2848 x 4288 pixels

Keywords:
Verlanding, Sloot, Zomer, Krabbenscheer, Kikkerbeet, Kleine watereppe, Moerasandoorn, Kroos, Riet, Reid om 'e Krite, Alde Feanen

Omschrijving:
Zomerbeeld van de verlanding van een verbindingssloot in Reid om 'e Krite, Alde Feanen.

Niet alle verlanding verloopt volgens hetzelfde patroon en met dezelfde soorten. Veel is afhankelijk van de voedingstoffen in het water, is dit voedselarm (oligotroof), matig voedselrijk (mesotroof) of voedselrijk (eutroof). Als het open water eenmaal verland is heeft het beheer ook invloed op de verdere ontwikkeling. Wordt er gemaaid? wanneer en hoe vaak wordt er gemaaid? Al die factoren zorgen voor een lappendeken van open water en terreintjes, die in verschillende stadia van ontwikkeling samen het Laagveenmoeras vormen. Om die variatie te behouden moet het terrein beheerd worden.Fryslansite İ Hendrik van Kampenfoto bestellen