Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
De Deelen, Jonge Petgaten

Photo id:
img5051

Resolutie:
4222 x 2804 pixels

Keywords:
De Deelen, Jonge, Petgaten, Begin, Ontwikkeling, Begroeiing, Successie

Omschrijving:
Beginstadium van een Laagveenmoeras. Het water in de petgaten is open, op de legakkers zijn Berken opgeschoten, aan de oevers staan Riet en Pluimzegge.

Het water zal van nature gaan dichtgroeien met planten. Meestal gebeurd dit met een drijvende mat van planten en wortels die zo stevig wordt dat je er op kunt lopen. Welke planten de verlanding verzorgen is afhankelijk van de waterkwaliteit, diepte en grootte van de plas. De verlanding verloopt volgens drie basisschema's:

 - Vanuit de oever over de bodem
 - Vanuit de oever over het water
 - Drijvende eilandjes klonteren samen

Op de drijvende mat vindt de verdere verlanding plaats terwijl het water er onder ook langzaam wordt opgevuld. Afhankelijk van waterkwaliteit, wel of niet overstromen en beheer zijn er zeer veel variaties mogelijk. Vroeger wilde de boer het land natuurlijk weer gebruiken om hooien en zo zijn vee te kunnen voeren of het Riet te oogsten voor op zijn dak. Dat is beheer. Door het beheer ontstonden variaties zoals, Trilveen, Dotterboemhooiland, Blauwgrasland, Zeggenmoeras, Rietland, Veenmosrietland, Veenheide e.a.

Doe je niets, dan ontstaat er uiteindelijk Elzenbroekbos en Berkenbroekbos.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen