Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Bodemdaling in Winterpolder

Photo id:
img5007

Resolutie:
5546 x 3325 pixels

Keywords:
Sneekermeer, Snitsermar, Terkaple, Polder, Winterpolder, Polderdijk, Veenweide, Actief, Bemalen, Droog, Pompen, Bodemdaling, Waterbeheer

Omschrijving:
Bodemdaling in een winterpolder aan het Sneekermeer.

Vanaf de 15e eeuw wordt met het introduceren van windmolens voor polderbemaling, het actief leegpompen van polders mogelijk. Nu konden de polders ook in de Winter droog worden gehouden en spreken we van een Winterpolder. Als een polder het hele jaar droog blijft, is bij het veen de bodemdaling natuurlijk nog wel een probleem. Op de foto is goed te zien dat het land na één of twee eeuwen malen al aanmerkelijk lager ligt dan het water in het meer.Fryslansite © Hendrik van Kampenfoto bestellen