Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Zomerpolder bij de Snitsermar

Photo id:
img5004

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Zomerpolder, Sneekermeer, Snitsermar, Griene Dyk, Winter, Waterbeheer

Omschrijving:
Om wateroverlast te voorkomen ging men over tot het aanleggen van een dijk rond het stuk land dat niet verloren mocht gaan. Actief pompen was nog niet uitgevonden. Water werd tegengehouden en afgevoerd met behulp van duikers, keerkleppen en sluizen, alleen in de zomer waren de polders droog te houden. In de winter liepen de zomerpolders nog geregeld onder water, zoals deze zomerpolder aan de uiterste noordpunt van het Sneekermeer.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen