Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel:
Boezemland Snitsermar

Photo id:
img5002

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
Boezemland, Snitsermar, Sneekermeer, Onbeschermd, Overstrommen, Overstroming, Terhorne, Terherne

Omschrijving:
Boezemland is buitendijks land. Vroeger was al het land boezemland, er waren nog geen dijken, als het waterpeil steeg had het water vrij spel. Tegenwoordig zijn boezemlanden heel zeldzaam geworden in ons land van polders, dijken en gemalen.

Als je een stukje boezemland bezoekt, krijg je een beeld van het verleden. Nadat veengebieden waren droogelegd om er te gaan wonen, en te leven van wat het land opbracht, begon het veen te oxideren en de bodem te dalen. Er ontstond steeds meer wateroverlast.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen