Ontginning van het Laagveenlandschap

Titel: Strokenverkaveling, de Gordyk      Photo id: img5000      Resolutie: 8009 x 3511 pixels      Keywords: Strokenverkaveling, Slagenlandschap, de Gordyk, Gorredijk, de Fennen, Kortezwaagster, Fennen, Alde, Ie

Omschrijving:
De ontginning van het veen begon vanuit dorpen die aan de rand lagen of vanuit
beken die bevaarbaar waren. Er werden sloten gegraven om het veen droog
te leggen. Het gevolg was bodemdaling en wateroverlast. Als een plek niet meer
bewoonbaar was ging men verder in de zelfde richting. Na verloop van tijd verplaatste
men het dorp mee. Zo ontstond een landschap met een lange strokenverkaveling.

Op deze foto is het weggetje het startpunt van de verkaveling die zich van hieruit als
een waaier uitstrekt, via Jonkersland tot aan Bontebok. Het weggetje is vroeger een
beek geweest, de Alde Ie, een zijtak van de rivier de Boorne


Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen