Overzicht van wonen en werken in het Kleilandschap

Titel:
Sint Jabik

Photo id:
img4800

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Sint Jabik, Sint Jacobiparochie, Waadhoeke, Het Bildt, Wijngaarden, Middelzee, Inpoldering, Regen, Nat

Omschrijving:
Het Bildt was de laatste grootschalige inpoldering van de Middelzee. Sint Jabik is onder de naam Wijngaarden in 1505 bij de inpoldering gesticht. Later ging de naam van de parochie over naar het dorp en werd dit Sint Jacobiparochie, of Sint Jabik in de lokale taal.Fryslansite  Hendrik van Kampenfoto bestellen