Overzicht van polders en dijken in het Kleilandschap

Titel:
De Heining

Photo id:
img4450

Resolutie:
5568 x 3712 pixels

Keywords:
De Heining, Poldergemaal, Boezemgemaal, Vijfhuizen, Hallum, Het Bildt, Oostergo, Middelzee, Akkerbouw, Zeedijk

Omschrijving:
De Heining, het polder en boezemgemaal in de zeedijk bij Hallum. Het gemaal pompt de polder links en de Friese boezen rechts. Het water wordt geloost door een 2Km lange rivier die over de kwelders van Noard-Fryslân Bűtendyks loopt.Fryslansite © Hendrik van Kampenfoto bestellen