Overzicht van polders en dijken in het Kleilandschap

Titel:
Slachtedijk, voorjaar

Photo id:
img4301

Resolutie:
4288 x 2848 pixels

Keywords:
Slachtedijk, Slachtedyk, Slachte, Voorjaar, Historische, Dijk, 1300, Middeleeuwen, Kronkelend, it Fryske Gea, Kubaard, Lollum, Fluitenkruid, Voorjaarsbloemen, Cumulus

Omschrijving:
De Slachtedijk is een zeedijk uit de dertiende eeuw. Hij moest de terpen in Westergo bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Marneslenk het zuidelijke deel van de Middelzee. Na de afsluiting van de Middelzee met de Skrédyk tussen Beetgumermolen en Britsum, werd de dijk overbodig maar hij bleef een functie als slaperdijk hebben in de kustverdediging. In 1995 was de dijk niet meer noodzakelijk en kreeg It Fryske Gea hem als cultuurhistorisch monument in beheer.Fryslansite © Hendrik van Kampenfoto bestellen