Interieur van de replica van een IJzertijdboerderij
Plattegrond boerderij type Hijken

Interieur van de IJzertijdboerderij

Een kijkje in het interieur van de IJzertijdboerderij. Het dak wordt gedragen door vierkanten, gemaakt van twee rijen palen verbonden met balken. Die constructie heet drieschepig en is in gebruik vanaf de Bronstijd. Het dak steunt nergens op de muren, buiten staan paaltjes die de dakrand ondersteunen. De muren bestaan uit vlechtwerk van takken, aangesmeerd met een mengsel van leem en stro. Tijdens een opgraving zijn de gaten van de palen en wat restanten van de muren aangetroffen, de sporen zijn zichtbaar aan verkleuring van de grond. Wat je ziet is dan een soort plattegrond van de Boerderij. De plattegrond die is gebruikt om deze boerderij te reconstrueren is gevonden bij een opgraving op het Hijkerveld.

Keywords: Boerderij, IJzertijd, Interieur, Opgraving, Huisplattegrond, Type, Hijken, Gebint, Drieschepig, Muur, Vlechtwerk, Leem, Stro, Replica, 1978, BAI, Experiment, Orvelte, Reijntjesveld

Fryslansite ©Hendrik van Kampen