Profiel van Hylpen in 1939

Profiel van Hylpen in 1939

Uitzicht op de Stad Hylpen (Hindeloopen) vanaf het IJsselmeer, kort na het voltooien van de Afsuitdijk. Er is nog een strekdam met houten palen zichtbaar. Die methode van dijkbouw was gebruikelijk rond de Zuiderzee. Begin 19e eeuw zat er paalworm in de houten beschoeiingen waardoor de zeewering sterk was verzwakt. Dit leidde in 1825 tot een watersnood en de aanleg van extra slaperdijken.

Keywords: Hylpen, Hindeloopen, Zeedijk, Houten, Palen, Paalworm, 11, Elf, Steden, Fryslân, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen