Peilschaalhuisje aan de voet van de dijk rond Hindeloopen

Peilschaalhuisje

Het peilschaalhuisje van Hylpen op de westpunt van de dijk. Het huisje is een replica uit 2016, gebouwd op de nog bestaan fundering van het oude huisje. Het oude huisje heeft hier gestaan van 1889 tot 1942. Tot aan de aanleg van de Afsluitdijk werden er de waterstanden gemeten met een zelfregistrerende peilschrijver. Onder het huisje lag peilbuis met een horizontale pijp die een open verbinding had met het water van de Zuiderzee. In de peilbuis zat een vlotter die de op- en neergaande beweging via een wiel en een draad overbracht naar een schrijfstift op papierrol. Een waarnemer kon daarop de waterstanden aflezen. Op het huisje is een paneel bevestigd met uitleg en afbeeldingen van de originele bouwtekeningen.

Keywords: Hindeloopen, Kust, Dijk, Peilschaalhuis, Waterstanden, Getij, Meten, Replica, Mechaniek, Automatisch, Schrijfrol, Blauwe, Lucht, Golfwolk, Gras, Windpark

Fryslansite ©Hendrik van Kampen