Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad

Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad

De Nieuwstad is één van de best bewaarde straten van Hylpen. De straat is een stadsuitbreiding, die nog in de welvarende periode (1636) is aangelegd aan de landzijde van de stad. Hylpen was strak gerangschikt volgens een plan met parallelle straten en grachten met de kerk min of meer in het midden. Door stormvloeden verdween het grootste deel van het zuidwesten van de stad in zee en ging de structuur al gedeeltelijk verloren. Ten opzichte van de kaart van Jacob van Deventer (1527), is op de kaart van Schotanus (1664) al een deel van de stad verdwenen. Op de kaart van Eekhof (1851) is vrijwel het hele zuidwestelijk stadsdeel weg. De Nieuwstad lijkt door zijn ligging op enige afstand van de kust niet getroffen en geeft een goed beeld hoe de rest er uit moet hebben gezien.

Keywords: Fryslân, Hylpen, Hindeloopen, Nieuwstad, Wandelaar, Hond, Herfst, Historisch, Stad, Elf, 11, Steden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen