Hindeloopen, historisch badpaviljoen met jugendstil kenmerken

Badpaviljoen

Op deze foto de skyline van Hylpen vanuit het zuiden. Goed is te zien hoe de stad een stuk in zee (tegenwoordig IJsslemeer) steekt. Aan het strand, tegen de dijk zien we het Badpaviljoen uit 1913/1914 met in de architectuur kenmerken van Jugendstil. Het gebouw staat al lange tijd leeg waardoor het rijksmonument in verval is geraakt. In 2010 stelde Gedeputeerde Staten van Friesland € 136.000 beschikbaar voor spoedeisende reparaties, er is een illegale verbouwing uitgevoerd waarbij elementen van het gebouw verloren zijn gegaan. Zonder resultaat zijn er meerdere rechtzaken gevoerd en dwangsommen opgelegd om eigenaren aan te sporen tot aktie. Sinds 2021 is het gebouw in bezit van Europarks, maar tot nu toe blijft herstel uit.

Keywords: Hylpen, Hindeloopen, Skyline, Strand, Badpaviljoen, Rijksmonument 513627, Verval, Jugendstil, Art-nouveau, Winter, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen