Wadvogels

Wadvogels op een hoogwatervluchtplaats

Een beeld uit de nazomer, Wadvogels rusen op de hoogwatervluchtplaats (HVP). Enkele individuen hebben zich losgemaakt uit de groep en blijven voedsel zoeken rond een plasje.

Keywords: Wadvogels, Nazomer, Rusten, Hoogwatervluchtplaats, HVP, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Krombekstrandloper

Fryslansite ©Hendrik van Kampen