Kerk van Hoornsterzwaag

Kerk van Hoornsterzwaag

De eenvoudige kerk van Hoornsterzwaag is gebouwd in 1621. In die tijd was het hoogveen in het midden van de rug tussen de Boornevallei en de Tjongervallei een natuurlijke grens. Pas in ver in de 18e eeuw werd het hooogveen afgegraven en werd verkeer tussen de noord en zuidzijde van de rug eenvoudiger.

Keywords: Hoornsterzwaag, Hoarnstersweach, Kerk, 1621, Muurankers, Zaalkerk, Eenvoudig, Rijksmonument 21181

Fryslansite ©Hendrik van Kampen