Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag

Ten zuiden van de keten van de dorpen Hemrik, Sparjebird, Wijnjeterp en Duurswoude, ligt nog een keten: Aldehoarne, Jubbega-Schurega, Hoornsterzwaag, Donkerbroek en Haule. Het is vrijwel één lang lint van bebouwing, waarbij het soms niet helemaal duidelijk is waar het ene dorp ophoudt en het volgende begint. Beide linten liggen op de rug tussen de dalen van Boorne en Tjonger. Het noordelijk lint is ontgonnen vanuit de Boorne, het zuidelijke lint vanuit de Tjonger. Tot in de 18e eeuw lag er tussen beide linten nog hoogveen, het vormde de grens tussen Opsterland en Schoterland/Oost Stellingwerf.

Keywords: Hoornsterzwaag, Hoarnstersweach, Wegdorp, Ontginning, Tjonger, Middeleeuwen, Tjongervallei, Lintbebouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen