Berkenbroek of Hoogveenbos

Berkenbroek of Hoogveenbos (Wikelslân)

Komt het oppervlak van de bodembedekkende vegetatie meer dan 20cm boven het grondwater uit, dan komt het bos onder invloed van voedselarm, zuur regenwater, en ontstaat Berkenbroekbos of Hoogveenbos.

Keywords: Natura2000, H91D0, Zompzegge-Berkenbroek, Hoogveenbos, Gevoelig, Stikstof, Stikstofdepositie, Eindstadium, Successie, Climax, Verlanding, Laagveen, Zachte berk, Berula pubescens, Veenmos, Sphagnum, Oligotroof, Regenwater, Zuur, Alde Feanen, Wikelslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen