Berkenbroek of Hoogveenbos

Berkenbroek of Hoogveenbos (Wikelslân)

Is het oppervlak van de bodem meer dan 20cm boven het grondwater uitgekomen dan komt de vegetatie onder invloed van voedselarm, zuur regenwater, er ontstaat Berkenbroekbos of Hoogveenbos.

Keywords: Natura2000, H91D0, Berkenbroekbos, Hoogveenbos, Gevoelig, Stikstof, Stikstofdepositie, Eindstadium, Successie, Climax, Verlanding, Laagveen, Zachte berk, Berula pubescens, Veenmos, Sphagnum, Oligotroof, Regenwater, Zuur, Alde Feanen, Wikelslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen