Verdroging en neerslag van Stikstof zorgt voor vergrassing van Hoogveen

Verdroging van hoogveen

Door ontginning en ontwatering t.b.v. de omringende landbouwgebieden is het FochteloŽrveen verdroogd. Daarnaast zorgt de neerslag van Stikstof in het hoogveengebied voor bemesting van het voedselarme biotoop. Het gevolg is een uitbundige groei van Pijpenstrootje en Berken. De Berken worden regelmatig uit het gebied verwijderd, Pijpenstrootje laat zich minder gemakkelijk bestrijden.

Keywords: Hoogveen, Stikstof, Stikstofdepositie, Verdroging, Vergrasssing, Pijpestrootje, Pijpenstrootje, Overwoekeren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen