Hoogveen is een pakket van veenmos dat veel water vasthoudt

Levend hoogveen (Drenthe)

Hoogveen bestaat voornamelijk uit Veenmossen. Veenmossen zijn in staat om veel water vast te houden. Door de sponswerking kunnen ze boven het grondwater uit groeien en worden dan uitsluitend gevoed door zuur voedselarm regenwater. Op het hoogveen kunnen slechts enkele gespecialiseerde soorten groeien. Onder de levende oppervlaktelaag vergaan de restanten van afgestorven plantendelen niet in het zure en zuurstofarme milieu. Het hoogveen vormt daardoor een koepel van afgestorven plantenmateriaal met een levende bovenlaag. Als de omstandigheden gunstig zijn kan een hoogveen zich over de omgeving uitbreiden. Zo raken ook hogere zandruggen tussen beekdalen met hoogveen bedekt. De onderlaag van dode planten vormt een uitstekende brandsof als deze wordt gedroogd.

Keywords: Levend, Hoogveen, Veenmossen, Sphagnum, Oppervlak, Drenthe, Dwingelderveld, Poort 2, Heideven, Heideveentje, Kleine Veenbes, Eenarig, Wollegras, Grove Den, Winter

Fryslansite ©Hendrik van Kampen