Hommerts, Sānselat

de Hommerts

Hommerts is in de middeleeuwen ontstaan vanuit losse bebouwing langs de oever van 't Far, later de Sānsleat genoemd. De Sānsleat (Zandsloot) is een half natuurlijke waterloop, die oorspronkelijk is opgebouwd uit een reeks poelen. Op de hoogst gelegen delen van de oostelijke oever is de eerste bebouwing ontstaan. Haaks vanuit de Sānsleat kwam de opstrekkende verkaveling van het gebied tot stand. Ook aan de Sānsleat, ten noorden van Hommerts, ligt Jutryp. Beide dorpen vormen één lang lint. Op de Schotanuskaart van 1718 staat de Sānsleat ingetekend als een soort lang dun meer met grillige oevers, afwisselend breed en smal. Tegenwoordig is de Sānsleat een brede sloot die licht meandert.

Keywords: Hommerts, Sānselat, Zandsloot, 't Far, Meanderen, Streekdorp, Waterdorp, Strokenverkaveling

Fryslansite ©Hendrik van Kampen