Hommerts, Rijksweg N354

Hommerts, N354

Na de aanleg van de rijksweg van Snits naar Lemmer in 1843, nu bekend als N354, ten oosten van Hommerts, verschoof de orientatie van de bebouwing, van het water in het westen, naar de weg in het oosten. De dorpen Hommerts en Juryp verdichtten zich tot één aaneengesloten lint, ingeklemd tussen de Sānsleat en de rijksweg. Pas eind jaren 50 van de 20e eeuw werd het lint doorbroken met enkele huizen langs de weg naar Heech. In de jaren 90 volgde verdere uitbreiding aan de westkant van de Sānsleat ter hoogte van de kerk.

Keywords: Hommerts, Rijksweg, N354, Lintdorp, Wegdorp, Kerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen