PijlNaar de thumbnails

Homear, grens tussen twee verkavelingsblokken

Homear, de grens tussen twee verkavelingsblokken bij Reaskuorre.

De Homear is de grens tussen twee verkavelingsblokken. Oostelijk (hier links) ligt het gebied van Surhuzum, waar de verkaveling vanuit de Lauwers is begonnen, westelijk het dorpsgebied van Stynsgea (Augustinusga) waar de verkaveling vanuit het verdwenen Oude Ried loopt. Bij de Homear ontmoeten beide verkavelingen elkaar. In het landschap is dit te zien aan dit soort driehoekige restlandjes. De Homear is de houtwal links, aan de rand van de foto. De kaarsrechte grens is klilometers lang door het landschap te volgen. Hij loopt vanaf Strobos en komt dwars door Harkema.

Keywords: Homear, Grens, Ontginning, Verkavelingsblok, Augustinusga, Oude Ried, Surhuzum, Lauwers, Knik, Resthoekjes, Reaskuorre, Roodeschuur

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen