De Hegebuorren in Holwert

De Hegebuorren in Holwert (Holwerd)

Het dorp heeft tot in de 16e eeuw gedeeltelijk buitendijks gelegen. De ovale terp maakte op zijn korte as als het ware deel uit van de zeedijk. Dit is nog goed te zien aan de wegen naar Ljouwert en Ternaard die verhoogd op de voormalige zeedijk liggen. Holwert was minder een agrarisch dorp dan andere terpdorpen in de omgeving. Handel en visserij waren belangrijk. Op de foto de Hegebuorren, die op de lange as van de terp ligt. De kerk verderop heeft een eigen terp, die nog verder buitendijks lag.

Keywords: Holwert, Holwerd, Hegebuorren, Terp, Sneeuw, Winter, Kerktoren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen