PijlNaar de thumbnails

Terrein van de voormalige Hinnemastate

Hinnemastate, Jelsum

Ten noorden van Leeuwarden lagen ooit 25 staten en stinzen, die zijn allemaal verdwenen. Alleen Dekemastate heeft de loop van de geschiedenis als gebouw doorstaan. Van Hinnemastate is slechts het omgrachtte terrein overgebleven. De state is gebouwd voor 1475 en in 1732 afgebroken. Veel later is ook de terp afgegraven maar het omgrachte terrein is al die tijd bewaard gebleven. In het weiland heeft men de loop van de slotlaan met bomen gemarkeerd, er is een bordje met informatie geplaatst en je kan het terrein bezoeken.

Keywords: Hinnemastate, Relict, Terrein, Landschap, Verkaveling, Zichtbaar, Jelsum

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen