Terrein van de voormalige Hinnemastate

Hinnemastate, Jelsum

Ten noorden van Leeuwarden lagen ooit 25 staten en stinzen, die zijn allemaal verdwenen. In de 18e en 19e eeuw vertrok veel Friese adel met het centraal gezag naar Den Haag en het ondehoud van de grote huizen werd te duur. Veel staten werden in die periode afgebroken. In de regio ten noorden van Leeuwarden heeft alleen Dekemastate de loop van de geschiedenis als gebouw doorstaan. Van Hinnemastate is slechts het omgrachtte terrein overgebleven. De state is gebouwd voor 1475 en in 1732 afgebroken. Veel later is ook de terp afgegraven maar het omgrachte terrein is al die tijd bewaard gebleven. In het weiland heeft men de loop van de slotlaan met bomen gemarkeerd, er is een bordje met informatie geplaatst. Je kan het terrein bezoeken.

Keywords: Hinnemastate, Relict, Terrein, Landschap, Verkaveling, Zichtbaar, Jelsum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen