Hinnaard, Hennaard

Hinnaard, Hennaard

Hinnaard is een klein dorp met slechts enkele huizen. De kerk is afgebroken en op de plek is een Klokhuis gebouwd met de stenen van de afgebroken kerk. Hinnaard was niet altijd klein en onbetekenend, aan het eind van de middeleeuwen was het dorp de hoofdplaats van de grietenij Hennaarderadeel en werd er recht gesproken. In 1984 is de gemeente Hennaarderadeel op gegaan in de gemeente Littenseradeel, die in 2018 is verdeeld tussen de Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Nu maakt het dorp deel uit van die laatste gemeente.

Keywords: Hinnaard, Hennaard, Middeleeuwen, Hoofdplaats, Hennaarderadeel, Littenseradeel, Súdwest-Fryslân, Greidhoeke

Fryslansite ©Hendrik van Kampen