Terprestand van Hijum met kerk

Hijum

Net zichtbaar in de mist het terprestand van Hijum met daarop de kerk en het kerkhof. De terp is volledig afgegraven. Een deel van de ringweg is nog aanwezig maar wordt in het oosten door de N357 doorsneden. De bebouwing van het dorp concentreert zich langs het restant van de ringweg. Ook Hijum ligt op de grote kwelderwal die langs de kust van de Waddenzee en voormalige kust van de Middelzee rond Oostergo ligt.Keywords: Hijum, Kerk, Terprestant, Terpdorpen, Afgegraven, Ruimte, Mist

Fryslansite ©Hendrik van Kampen