Hemrik, Sparjebird

Hemrik, Sparjebird

Sparjebird is een buurtschap langs een weg op een zandrug die parallel loopt aan het riviertje de Boorne. Sparjebird ligt voor het grootste gedeelte op het grondgebied van Hemrik, een klein deel valt onder Wijnjewoude

Keywords: Wegdorp, 13e eeuw, Hemrik, Sparjebird, Ontginningsdorp, Lintbebouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen