PijlNaar de thumbnails

De Hemdijk bij Blauhús

De Hemdijk

Ook de kleistreek zuidelijk van Middelzee en Marneslenk kreeg last van overstromingen. Door bodemdaling in de veengebieden kon het water vanuit het zuiden, via de Zuiderzee, tot in de kleistreek doordringen. Om de vruchtbare polders daar te beschermen werden in de 12e eeuw de Hemdijken aangelegd. Een aantal ligt nog in het lansdchap rond Blauwhuis en Sneek.

Keywords: Hemdijk, Blauhús, Blauwhuis, Snits, Sneek, Wateroverlast, Meren, Ontginning, Veen, Tegenhouden, Twaalfde, 12e, Eeuw, Waterbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen