De Hemdijk bij Blauhús

De Hemdijk

Ook de kleistreek zuidelijk van Middelzee en Marneslenk kreeg last van overstromingen vanuit de veengebieden. Door de bodemdaling kon het water vanuit het zuiden, via de Zuiderzee, tot in de kleistreek doordringen. Om de vruchtbare polders te beschermen werden in de 12e en 13e eeuw de Hemdijken aangelegd. Een aantal restanten ligt nog in het landschap rond Blauhús en Sneek.

Keywords: Hemdijken, Blauhús, Blauwhuis, Snits, Sneek, Wateroverlast, Meren, Ontginning, Veen, Tegenhouden, Twaalfde, 12e, Eeuw, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen