De Hemdijk bij Blauhús

De Hemdijk

Ook de kleistreek zuidelijk van Middelzee en Marneslenk kreeg last van overstromingen. Door bodemdaling in de veengebieden kon het water vanuit het zuiden, via de Zuiderzee, tot in de kleistreek doordringen. Om de vruchtbare polders daar te beschermen werden in de 12e eeuw de Hemdijken aangelegd. Een aantal ligt nog in het lansdchap rond Blauhús en Sneek.

Keywords: Hemdijk, Blauhús, Blauwhuis, Snits, Sneek, Wateroverlast, Meren, Ontginning, Veen, Tegenhouden, Twaalfde, 12e, Eeuw, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen