PijlNaar de thumbnails

De Hemdijk bij Blauhús

De Hemdijk

Ook de kleistreek zuidelijk van Middelzee en Marneslenk kreeg last van overstromingen die over de dalende veengebieden en meren vanuit de Zuiderzee, het land op konden komen. Om de vruchtbare kleipolders beter te beschermen werden in de 12e eeuw de Hemdijken aangelegd. Een aantal ligt nog in het lansdchap rond Blauwhuis en Sneek.

Keywords: Hemdijk, Blauhús, Blauwhuis, Snits, Sneek, Wateroverlast, Meren, Ontginning, Veen, Tegenhouden, Twaalfde, 12e, Eeuw, Waterbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen