PijlNaar de thumbnails

De Hemdijk bij Blauhús

De Hemdijk

Ook de kleistreek zuidelijk van Middelzee en Marneslenk kreeg last van overstromingen vanuit de Zuiderzee die over de gezakte veengebieden en meren het land op kwamen. Om de vruchtbare polders beter te beschermen werden in de 12e eeuw de Hemdijken aangelegd. Een aantal ligt nog prachtig in het lansdchap rond Blauwhuis en Sneek.

Keywords: Hemdijk, Blauhús, Blauwhuis, Snits, Sneek, Wateroverlast, Meren, Ontginning, Veen, Tegenhouden, Twaalfde, 12e, Eeuw, Waterbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen