Hegedyk bij Easterwierrum

Hegedyk bij Easterwierrum

Op de foto de Hegedyk tussen Easterwierum en Boazum. Dit is de dijk langs de Middelzee, het dijklichaam is hier nog goed herkenbaar. De dijk maakte deel uit van de ringdijk rond Westergo die is aangelegd in de 11e eeuw. Links lag de kwelder van Westergo, Rechts lag de Middelzee, hier slechts 900 meter breed. Na inpoldering van het zuidelijke deel van de Middelzee in 1240, is dit deel van de dijk opgenomen in de Slachtedijk, de grote slaperdijk die dwars door Fryslân loopt.

Keywords: Historisch, Zeedijk, Middelzee, Hegedyk, Slachtedijk, Westergo, Easterwierum, Boazum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen